Адвокат Харьків
Марина Братух
Сімейний адвокат
 • Консультації адвоката у Харкові
 • Графік роботи
  з 8:00 до 20:00
 • Харків, пр-т Науки, 27-Б
  Харьків, пр-т Науки, 27-Б
  БЦ Капіталіст, м. Ботанічний сад
записатися на консультацію

Закон «Про медіацію» ухвалено в Україні.

16.11.2021

Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні ухвалила Закон «Про медіацію» (законопроект № 3504), який регулює процедуру медіації та встановлює вимоги до медіатора. Перший профільний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді ще у 2010 р. До 2021 р. було зареєстровано ще 14 законопроектів.

Медіація – це альтернативна, позасудова, добровільна, конфіденційна процедура, під час якої сторони за участю медіатора шляхом переговорів врегулюють конфлікт (спор). Процедура медіації застосовується у сімейних, трудових, господарських, адміністративних спорах, а також у справах про адміністративні правопорушення та кримінальних провадженнях.

Проведення медіації не впливає на терміни позовної давності.

Закон визначає правові основи та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору),, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки, права та обов'язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, встановлює вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації, та регулює інші питання, пов'язані з цією процедурою.

Медіація може бути проведена до звернення до суду або під час судового розгляду спору, а також при виконанні рішення суду. Законодавством можуть передбачатись особливості проведення медіації в окремих категоріях спорів.

Основні положення Закону «Про медіацію»:

 • процедура медіації буде застосовуватися в будь-яких конфліктах (спорах), що виникають, зокрема, в цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах, а також у кримінальних провадженнях під час укладання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин;
 • фізичні та юридичні особи зможуть звернутися до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, так і під час судового провадження, або під час виконання рішення суду;
 • медіація проводиться за взаємною згодою сторін медіації згідно з принципами добровільності, конфіденційності, незалежності, нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації;
 • отримати статус медіатора може будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні чи за її межами;
 • підготовка у сфері медіації становитиме не менше 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, і включатиме теоретичні знання та практичні навички за принципами, порядком та методиками проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів);
 • підготовку у сфері медіації здійснюватимуть навчальні заклади, а також організації, які забезпечують проведення медіації, об'єднання медіаторів, суб'єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, які мають право надавати послуги у сфері медіації;
 • реєстри медіаторів зможуть вести об'єднання медіаторів, організації, які забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або користуються послугами.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону «Про медіацію»внесено ряд змін до процесуальних кодексів України:: господарський, цивільний, адміністративний, зокрема: встановлено право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони ухвалили рішення провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду зупинити провадження у разі звернення обох сторін з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв'язку з проведенням медіації, термін такого призупинення, а також можливість зупинити провадження у справі на стадії його розгляду по суті.

У разі успішного проведення медіації щодо спору, що розглядається судом, (укладення мирової угоди, відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем), відповідній стороні судового провадження судом буде повернено 60% сплаченого судового збору.

Законом «Про медіацію» внесено зміни до Закону «Про нотаріат»

Нотаріуси можуть проводити медіацію у порядку, встановленому законом, за умови проходження ними базової підготовки медіатора. Нотаріальна палата України здійснює підготовку нотаріусів у сфері медіації, веде реєстри нотаріусів-медіаторів.

Ухвалення Закону «Про медіацію» - https://www.youtube.com/watch?v=JrDWkqoJkl8
Детальніше текст Закону «Про медіацію» - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877


Закон «Про медіацію»

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила Закон «Про медіацію» (законопроект № 3504), який регулює процедуру медіації та встановлює вимоги до медіатора.

Що визначає профільний закон «Про медіацію»?

Закон визначає правові основи та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки, права та обов'язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, встановлює вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації, та регулює інші питання, пов'язані з цією процедурою.

Хто може набути статус медіатора?

Отримати статус медіатора може будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні чи за її межами. Підготовка у сфері медіації становитиме не менше 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання.
Адвокат у Харкові
 • позвонить на +380984111955
 • локация
  Харків, пр-т Науки, 27-Б (БЦ Капіталіст, м. Ботанічний сад) ст.метро Ботанічний сад / Шевченківський (Дзержинський район)
 • 7 днів на тиждень, з 8:00 до 20:00